เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

 • วัดบางขนุน

  “บางขนุน” ชื่อตำบลและชื่อวัด อยู่ริมคลองแม่น้ำอ้อมฝั่งใต้ ในเขตอำเภอบางกรวย มีคลองบางขนุนแยกจากคลองแม่น้ำอ้อมเข้าไป ในคลองนี้มัวัดบางขนุนเป็นวัดโบราณ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ สังเค็ด (เรือนสวด) และหอไตรกลางน้ำ
  วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๑๐๓ ไม่ทราบนามประวัติผู้สร้างวัด ได้เรียกขานตามชื่อตำบลที่ตั้งวัด
  อุโบสถ เป็นอาคารที่มีฐานแอ่นโค้งทรงเรือสำเภาแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ส่วนมุขด้านหน้า-หลัง และซุ้มประตูหน้าต่างเข้าใจว่าสร้างเพิ่มในคราวบูรณะอุโบสถ เมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่ ๓ มาซ่อมแซมใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามมีตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ มารผจญ และเทพชุมนุม บานประตูเขียนเป็นภาพเสี้ยวกางทวารบาลทรงสัตว์หิมพานต์ที่มีศีรษะเป็นมนุษย์ สภาพฝาผนังร่วนซุยมาก บูรณะใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  สังเค็ด (เรือนสวด) เป็นไม่จำหลัก ลวดลายประดับกระจกงดงาม หน้าบันแกะเป็นลวดลายดอกไม้ปิดทอง ปัจจุบันทรุดโทรมไปมาก

  หอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังและบานประตูหน้าต่าง เป็นจิตรกรรมสมัยอยุธยา ภายในหอไตรมีตู้พระธรรมลายรดน้ำลวดลายพรรณพฤกษา มีอยู่ ๖ ใบ ซึ่งมีความงดงามมาก

  ได้บูรณะอุโบสถครั้งแรกเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยสร้างมุขด้านหน้า-หลัง และซุ้มประตูหน้าต่างเพิ่มขึ้น ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ก่อกำแพงแก้วขึ้นมาใหม่เปลี่ยนจากเดิม ซึ่งเป็นกำแพงบัวหลังเจียด แต่เสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ที่มุมยังมีรูปทรงเดิม ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เดือนพฤศจิกายน ซ่อมซุ้มประตูหน้าต่าง ครั้งสุดท้ายทางวัดได้บูรณะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ อุโบสถจึงดูใหม่หมด แต่สภาพภายในยังรักษารูปเดิมไว้

 • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.02s. 0.75MB