เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ขั้นตอนและระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์169
แผนผังกำหนดขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์166
มาตรฐานการให้บริการ026
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)131
แผนผังกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการขอจดทะเบียนพาณิชย์1178
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น123

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB