เมนูหลัก

บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

วันที่ 11 ก.ย. 61 หมวดหมู่ ดาวน์โหลด โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

ประกาศผลการประเมินLPAประจำปี2560.pdf186.87 KB
ผลการประเมินLPAประจำปี2560.pdf123.53 KB
ประกาศผลการประเมินLPAประจำปี2561.pdf225.28 KB
ผลการประเมินLPAประจำปี2561.pdf253.14 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ดาวน์โหลด

0.01s. 0.50MB