เมนูหลัก

บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แบบรายงานการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 มี.ค. 64 หมวดหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

เอกสารทั้งหมด 6 ชุด

แบบรายงาน คู่มือประชาชนตุลาคม 63.pdf110.70 KB
แบบรายงาน คู่มือประชาชนพฤศจิกายน 63.pdf110.67 KB
แบบรายงาน คู่มือประชาชนธันวาคม 63.pdf103.89 KB
แบบรายงาน คู่มือประชาชนมกราคม 64.pdf103.93 KB
แบบรายงาน คู่มือประชาชนกุมภาพันธ์ 64.pdf103.29 KB
แบบรายงาน คู่มือประชาชน มีค 64.pdf84.91 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

0.02s. 0.50MB