เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

วันที่ 21 ก.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ขั้นตอนร้องเรียนร้องทุกข์.pdf63.38 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

0.02s. 0.50MB