เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

วันที่ 29 ส.ค. 60 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ2560(1).pdf176.62 KB
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 (2).pdf176.62 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.02s. 0.50MB