เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

การประเมิน LPA ประจำปี 2563

วันที่ 18 พ.ย. 63 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

ผลการประเมิน LPA 

ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แบบรายงานผลการประเมินประส.pdf2.19 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.01s. 0.50MB