เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด0.60 เมตร ซอยบางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตรยาว 230 เมตร ซอยบางขนุน 1(ซ.ตาพุฒ ม.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB