เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาว 230 ม. ซอยบางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3) ด้วยวิธีประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาว 230 ม. ซอยบางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 6/2564 การก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาว 230 ม. ซอยบางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3)

 กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB