เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ตามเอกสารลำดับที่1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ตามเอกสารลำดับที่2)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ตามเอกสารลำดับที่3)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (ตามเอกสารลำดับที่4)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ตามเอกสารลำดับที่5-6)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (ตามเอกสารลำดับที่7-8)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (ตามเอกสารลำดับที่9)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ตามเอกสารลำดับที่10)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ตามเอกสารลำดับที่11-12)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
0.02s. 0.50MB