เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563113
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)111
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 25621133
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25621390
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)1113
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)188
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562192
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส1131
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1136
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611280
แผนการดำเนินงานประจำปี2562177
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)1169
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25581134
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25611170
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 1114
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25591123
แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)1150
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-25641168
แผนการดำเนินงานประจำปี2561 1152
แผนการดำเนินงานประจำปี2560 1116

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB