เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นางจารุวรรณ พุ่มสงวน

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ปฏิบัติหน้าที่
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

    081-7778536

  • รองนายกอบต.บางขนุน

  • รองนายกอบต.บางขนุน

  • เลขานุการนายกอบต.บางขนุน0.02s. 0.50MB