เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ บางขนุนน่าอยู่ มวลหมู่พันธุ์ไม้ มากมายภูมิปัญญา ชีวิตชีวาสดใส
คงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมด้วยวัฒนธรรม อุตสาหกรรมยั่งยืน ”

0.02s. 0.50MB