เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการวิถีธรรมนำสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ1320 ส.ค. 63
อบรมอาชีพทำกระเป๋าผ้า1617 ส.ค. 63
งานบุญสลากภัตสำรับไทย2426 ก.ค. 63
กิจกรรม/โครงการรักษ์คลองตำบลบางขนุน2620 ก.ค. 63
เมืองสวย น้ำใส นนทบุรีปลอดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูล3510 ก.ค. 63
E-Service831 ก.ค. 63
เก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม2429 มิ.ย. 63
ผลการสำรวจความพึงพอใจปี623924 มิ.ย. 63
อบจ.สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบปัญหาโควิด192621 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่อบต.บางขนุนได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นนทบุรี 21519 มิ.ย. 63
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ม.3228 มิ.ย. 63
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ม.5215 มิ.ย. 63
วันสิ่งแวดล้อมโลก205 มิ.ย. 63
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ม.4224 มิ.ย. 63
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ม.1และม.2202 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน "รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19)" และกำหนดการมอบถุงยังชีพ19929 พ.ค. 63
แบบคำขอรับความช่วยเหลือขอรับถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 1913730 เม.ย. 63
ประกาศ"การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19"11930 เม.ย. 63
ประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโควิด192324 เม.ย. 63
ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามถนน1825 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB