เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุน

แชร์

รายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนตำบลบางขนุน กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชน วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณวัดสักใหญ่ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จงนนทบุรี ประชาชนให้ความสนใจนำขยะรีไซเคิลชนิดต่างๆ ที่ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางจากครัวเรือนตามหลัก 3R มาร่วมกิจกรรมรับซืื้อ-ขายขยะ  โดยมีรถรับซื้อของเก่าจากเอกชนมาบริการรับซื้อ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB