เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในตำบลบางขนุน

แชร์

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในตำบลบางขนุน ณ โรงเรียนวัดบางขนุน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB