เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับคะแนน ITA ในระดับ AA และ A

แชร์

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ของจังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดนนทบุรีและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับคะแนน ITA ในระดับ AA และระดับ A ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ได้รับเกียรติเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในระดับ A จากจังหวัดนนทบุรี มอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB