เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

แชร์

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน  จัดโครงการผู้สูงอายุฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน  การจัดโครงการฯในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทันตแพทย์โรงพยาบาลบางกรวย  มาให้บริการตรวจช่องปากให้กับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่องเหงือกและฟัน ทันตแพทย์ได้ให้คำแนะนำและทำการตรวจรักษาเบื้อต้น  อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ สาธิตและยังปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในชีวิตประจำวัน  ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB