เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

แชร์

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ"ปลูกผักออแกนิค"  เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในระดับครอบครัว  จึงได้จัดโครงการฝึกอาชีพโดยให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพให้กับประชาชนในชุมชน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว  เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ  มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดียิ่งขึ้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB