เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์

แชร์

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน นำโดย นางจารุวรรณ พุ่มสงวน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลบางขนุน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองนา เขตตำบลมหาสวัสดิ์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB