เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและกิจกรรมพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

แชร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน นำโดยนางจารุวรรณ พุ่มสงวน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สถานีตำรวจบางกรวย โรงเรียนวัดบางขนุน พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่อบต.บางขนุน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมพัฒนาวัดบางขนุน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB