เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการวิถีธรรมนำสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

แชร์

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน  ได้จัดโครงการวิถีธรรมนำสู่การดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB