เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ประกาศ การตรวจสอบรายการประเมินภาษีและการโอนชำระเงินภาษี

แชร์

ประชาสัมพันธ์

     ท่านผู้เสียภาษีทุกท่าน กรุณาตรวจสอบรายการในใบประเมินภาษีให้เรียบร้อยก่อนการโอนชำระเงิน  ตรวจดูรายการประเมินภาษีว่าสิ่งที่อบต.ได้สำรวจไปนั้น  ทรัพย์สินของท่านถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

     หากท่านโอนเงินชำระภาษี ผ่านแอปพลิเคชัน กรุณาส่งหลักฐานการโอน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขที่หนังสือแจ้งประเมินภาษี กลับมายัง Line ของอบต.เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.02s. 0.50MB