เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการรักษ์คลองตำบลบางขนุน

แชร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม/โครงการรักษ์คลองตำบลบางขนุน มีกิจกรรมเพื่อแสดงถึงการจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ใกล้จะเวียนมาถึง นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.บางขนุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต. และจิตอาสาตำบลบางขนุนร่วมกันประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพลงในคูคลอง 12 แห่ง ในพื้นที่ตำบลบางขนุน เพื่อรักษาความสะอาดและมีส่วนร่วมในการช่วยกันบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB