เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ม.1และม.2

แชร์

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) สำหรับหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ณ วัดบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.30 น.


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB