เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ม.5

แชร์

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) สำหรับหมู่ที่ 5 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.30 น.


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB