เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ม.3

แชร์

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) สำหรับประชาชนหมู่ที่ 3 ณ โรงเรียนวัดสักใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น.


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB