เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบจ.สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบปัญหาโควิด19

แชร์

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจกผู้ประสบปัญหาผลกระทบจากกรณีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-12.30 น.

โดย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 จัดที่ บริเวณวัดบางขนุน

     หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จัดที่ บริเวณวัดยางป่า

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB