เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

แชร์

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมการณีมีเด็กอยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อรับความช่วยเหลือ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB