เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดทำน้ำปุ๋ย ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

แชร์

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน  จัดโครงการจัดทำปุ๋ยชีวภาพประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขนุน  วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้คัดแยกขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์  มีการให้ความรู้เรื่องทำน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ในประจำวันและสามารถขยายผลไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียในคูคลองได้  มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์  แบ่งกลุ่มสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากผัก ผลไม้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางขนุนซึ่งได้ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB