เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เมืองสวย น้ำใส นนทบุรีปลอดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูล

แชร์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการ "เมืองสวยน้ำใส นนทบุรีปลอดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูล" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อำเภอบางกรวยนำโดยนายวัชรเดช เกียรติชานนท์ นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนในอำเภอบางกรวย ได้พร้อมกันเริ่ม Kick off เวลา 08.00 น. กำจัดผักตบชวา วัชพืช ณ วัดศรีประวัติ และทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บวัชพืชในคูคลองต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในเวลาต่อไป ซึ่งในส่วนของตำบลบางขนุนประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทำกิจกรรมดูแลรักษาคูคลอง จัดเก็บวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ เทน้ำจุลินทร์ทรีย์ชีวภาพ และตรวจติดตามคุณภาพของน้ำในคูคลองร่วมกันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสดังกล่าว


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB