เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน

แชร์

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนุน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือและแนะนำในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB