เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด0.60 เมตร ซอยบางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร ซอยบางขนุน1 (ซอยตาพุฒ หมู่ที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
โครงการคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในตำบลบางขนุนอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เกียรติมาผสมเกสรทุเรียน(ปัดดอก)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ปรกาศ รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำพิมเสนน้ำ และน้ำมันเขียวอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาว 230 ม. ซอยบางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3) ด้วยวิธีประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาว 230 ม. ซ.บางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. ยาว 230 ม. ซ.บางขนุน1(ซ.ตาพุฒ ม.3)อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ราคากลางโครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร ซ.บางขนุน1(ซ.ตาพุฒ หมู่ที่3) ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครอบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4/2564อบต.บางขนุน บางกรวย นนทบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.50MB