เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256313
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รอบมกราคม 25621126
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25621331
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่2)1104
แผนพัฒนา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่1)182
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562185
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทงานทั่วไป4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส1126
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1128
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611269
แผนการดำเนินงานประจำปี2562174
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)1156
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25581127
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25611141
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 1107
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25591115
แผนอัตรากำลัง3ปี(2561-2563)1145
แผนพัฒนา 4 ปี 2561-25641159
แผนการดำเนินงานประจำปี2561 1147
แผนการดำเนินงานประจำปี2560 1111
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(2561-2563) ฉบับที่1 ปีงบประมาณพ.ศ.25611117

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB