เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายปิยะ อ้นบุตร

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

  • นายชลธร รอดสน

    รองนายกอบต.บางขนุน

  • รองนายกอบต.บางขนุน

  • นายอนันต์ จุ้ยบาง

    เลขานุการนายกอบต.บางขนุน0.01s. 0.25MB