เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒1322 ธ.ค. 61
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุน6012 ธ.ค. 61
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน4211 ธ.ค. 61
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย397 ธ.ค. 61
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง386 ธ.ค. 61
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล5828 ต.ค. 61
ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดแก้วฟ้า5725 ต.ค. 61
สถิติสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นรายปีประจำปี2561345 ต.ค. 61
สถิติสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นรายเดือนประจำปี2561265 ต.ค. 61
ภาพการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่นการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล3514 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนการศึกษาของอบจ3515 ส.ค. 61
การป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค4915 ส.ค. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร4214 ส.ค. 61
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เกร็ดความรู้สู่ชุมชน3614 ส.ค. 61
บริการเชิงวิชาการ ม.ราชพฤกษ์4714 ส.ค. 61
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ3814 ส.ค. 61
โครงการฝึกอบรมอาชีพการกวนอาหารและการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ8725 พ.ค. 61
โครงการอบรมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์8424 พ.ค. 61
โครงการจัดทำน้ำปุ๋ย ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 25619123 พ.ค. 61
โครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย7923 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB