เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี244 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน104 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒4022 ธ.ค. 61
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุน10212 ธ.ค. 61
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน7611 ธ.ค. 61
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย837 ธ.ค. 61
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง676 ธ.ค. 61
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล8928 ต.ค. 61
ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดแก้วฟ้า9025 ต.ค. 61
สถิติสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นรายปีประจำปี2561495 ต.ค. 61
สถิติสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นรายเดือนประจำปี2561395 ต.ค. 61
ภาพการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่นการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล5314 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนการศึกษาของอบจ4915 ส.ค. 61
การป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค6415 ส.ค. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร5214 ส.ค. 61
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เกร็ดความรู้สู่ชุมชน4914 ส.ค. 61
บริการเชิงวิชาการ ม.ราชพฤกษ์6014 ส.ค. 61
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ5614 ส.ค. 61
โครงการฝึกอบรมอาชีพการกวนอาหารและการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ12425 พ.ค. 61
โครงการอบรมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์11724 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB