เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี514 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน364 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒6522 ธ.ค. 61
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนตำบลบางขนุน15312 ธ.ค. 61
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางขนุน10611 ธ.ค. 61
ทำกิจกรรมเพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทย1147 ธ.ค. 61
เปิดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง886 ธ.ค. 61
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล11828 ต.ค. 61
ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ณ วัดแก้วฟ้า11925 ต.ค. 61
สถิติสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นรายปีประจำปี2561655 ต.ค. 61
สถิติสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นรายเดือนประจำปี2561605 ต.ค. 61
ภาพการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่นการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา และการร่วมติดตามประเมินผล7014 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนการศึกษาของอบจ6515 ส.ค. 61
การป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค8415 ส.ค. 61
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร7314 ส.ค. 61
บริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เกร็ดความรู้สู่ชุมชน7114 ส.ค. 61
บริการเชิงวิชาการ ม.ราชพฤกษ์7814 ส.ค. 61
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ7814 ส.ค. 61
โครงการฝึกอบรมอาชีพการกวนอาหารและการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ15125 พ.ค. 61
โครงการอบรมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์14624 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB