ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อบต.บางขนุน
dot
dot
นายปิยะ อ้นบุตร นายกองค์การบริหาร่สวนตำบลบางขนุน
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร อบต.บางขนุน
bulletสมาชิกสภา อบต.บางขนุน
dot
dot
bulletทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
dot
บคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำพญา
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bullet กองสวัสดิการสังคม
dot
สายด่วนอบต.บางขนุน
dot
bulletสภาพทั่วไป
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการบริการพื้นฐาน
bulletข้อมูลอื้นๆ
dot
dot
bulletข้อบัญญัติงบประมาณ
bulletแผนพัฒนาสามปี
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานการติดตามแผน
bulletข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะการเงิน
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
dot
dot
bulletพ.ร.บ./พ.ร.ก.
bulletกฎกระทรวงและระเบียบ
dot
dot
bulletชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bullet ชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletชำระภาษีป้าย
bulletจดทะเบียนพาณิชย์
bulletขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
bulletขอใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน
bulletใบอนุญาตกิจการควบคุมการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าวยอาหารหรือสะสมอาหาร
bulletบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เกร็ดความรู้สู่ชุมชน


 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พบเห็นเจ้าหน้าที่อบต.บางขนุน ทุจริตโปรดแจ้ง 02-446-7535-8 ต่อ 11

 

 

<การป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารประจำปี 2560


การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมการจัดหางาน


  • รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขนุน
  • รับสมัครคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ
  • การป้องกันโรคที่มากับฝน
  • การป้องกันโรคมือเท้าปาก


โครงการฝึกอบรมและทบทวน (อปพร.)
ดูทั้งหมด


โครงการเด็ดน้อยฟันดี ยิ้มสวย
ดูทั้งหมด


โครงการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน
ดูทั้งหมด


โครงการรวมพลคนทุกวัยใฝ่ใจคุณธรรม จริยะธรรม
ดูทั้งหมด


โครงการรณรงค์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ดูทั้งหมด

กระดานกระทู้ - ถามตอบ โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติเครื่องพิมพ์เช็ค อบต เทศบาล2017-05-0227 / 0
dot
กระทู้ปกติ โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังช...2016-04-2061 / 0
dot
กระทู้ปกติโปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลด...2015-10-1278 / 0
dot
กระทู้ปกติขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม......ฟรี2015-08-2682 / 0
dot
กระทู้ปกติ ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/...2015-03-12177 / 0
dot
กระทู้ปกติโพสท์อย่างสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นขอ...2014-08-20254 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
www.bangkahnon.go.th Copyright © 2014 All Rights Reserved.