ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อบต.บางขนุน
dot
dot
นายปิยะ อ้นบุตร นายกองค์การบริหาร่สวนตำบลบางขนุน
dot
dot
คณะผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร อบต.บางขนุน
bulletสมาชิกสภา อบต.บางขนุน
dot
dot
bulletทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
dot
บคลากรและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำพญา
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุข
bullet กองสวัสดิการสังคม
dot
สายด่วนอบต.บางขนุน
dot
bulletสภาพทั่วไป
bulletสภาพทางสังคม
bulletสภาพทางเศรษฐกิจ
bulletการบริการพื้นฐาน
bulletข้อมูลอื้นๆ
bulletแหล่งท่องเที่ยว
dot
dot
bulletพ.ร.บ./พ.ร.ก.
bulletกฎกระทรวงและระเบียบ
dot
dot
bulletชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
bullet ชำระภาษีบำรุงท้องที่
bulletชำระภาษีป้าย
bulletจดทะเบียนพาณิชย์
bulletขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
bulletขอใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน
bulletใบอนุญาตกิจการควบคุมการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าวยอาหารหรือสะสมอาหาร


 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
พบเห็นเจ้าหน้าที่อบต.บางขนุน ทุจริตโปรดแจ้ง 02-446-7535-8 ต่อ 11

 

 

<

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการ งบปี58
ดูทั้งหมด

ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.บางขนุน
รายรับ-รายจ่ายประจำปีแผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาสามปี
กิจการสภารายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นข้อบัญญัติ 57


โครงการฝึกอบรมและทบทวน (อปพร.)
ดูทั้งหมด


โครงการเด็ดน้อยฟันดี ยิ้มสวย
ดูทั้งหมด


โครงการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน
ดูทั้งหมด


โครงการรวมพลคนทุกวัยใฝ่ใจคุณธรรม จริยะธรรม
ดูทั้งหมด


โครงการรณรงค์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ดูทั้งหมด

กระดานกระทู้ - ถามตอบ โดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติ โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังช...2016-04-205 / 0
dot
กระทู้ปกติโปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลด...2015-10-1222 / 0
dot
กระทู้ปกติขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม......ฟรี2015-08-2625 / 0
dot
กระทู้ปกติ ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/...2015-03-12116 / 0
dot
กระทู้ปกติโพสท์อย่างสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นขอ...2014-08-20202 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
www.bangkahnon.go.th Copyright © 2014 All Rights Reserved.